La web fa servir 'cookies' per millorar la seva experiència de navegació.Si navega o tanca aquest missatge, acceptarà l'ús d'aquestes cookies. close

CONDICIONS DE LA GARANTIA

El fabricant de productes Beldaglass dóna garantia sobre les fallades possibles de la matèria primera del sistema i defectes de fabricació.

Els vidres han estat fabricats segons la normativa Europea (EN) de vidre trempat en construcció, Standard EN 572-2 (EN 572-8) i EN 12150.

La resistència al vent es garanteix, dins dels paràmetres assajats de grossor de vidre i altura de sistema, sent per a la sèrie SF-40 en vidre de 10 mm. i 2.200 mm. d’altura de sistema de 90 Kms./hora.

La garantia també cobreix possibles desperfectes del sistema o del funcionament. La garantia és de 2 anys des del dia de la instal·lació.

La garantia cobreix ajustos, arranjaments i possibles canvis de peces del sistema. Perquè la garantia entri en vigor, el muntatge ha d’haver estat realitzat per un muntador oficial del fabricant o del distribuïdor i segons ordres establertes.

La garantia de la instal·lació la concedeix el distribuïdor oficial de cada zona. El seu comercial li informarà sobre aquesta garantia.

En el cas dels operadors elèctrics per a l’obertura motoritzada de sostres, la garantia l’ofereix el fabricant d’aquests, i l’instal·lador cobreix la garantia sobre la instal·lació.

La garantia sobre els operadors, és de 2 anys i el document que acredita la seva vigència és la factura de compra, segons la normativa europea vigent.

La garantia només es farà efectiva quan s’hagi realitzat el 100% del pagament de la instal·lació. Si el comprador/ propietari està absent el dia del muntatge i no reclama en els següent set (7) dies, la instal·lació s’entén acceptada i la garantia entra en vigor automàticament.

La Garantia no cobreix:

  • Neteja del sistema o treballs relacionats amb la neteja del producte.
  • El trencament dels vidres, EN 12150-1
  • Ajustos, reparacions i canvis de peces del sistema o altres desperfectes resultats del mal ús del client per no seguir les recomanacions del manual d’ús, per actes de vandalisme o força major.
  • Danys causats per desperfectes a l’edifici, enfonsaments del sostre o l’estructura superior, tensions o pressions (positives o negatives) per sobre del comú contra els vidres, modificacions realitzades sense l’acceptació del fabricant o del distribuïdor oficial.
  • Danys per catàstrofe natural
  • Danys indirectes